ДІЯЛЬНІСТЬ

_______________________________________________

Семінар-практикум з інклюзії 24.01.2023 року відбувся семінар – практикум з теми «Алгоритм надання освітніх та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», на якому були присутні практичні психологи та учасники команд психолого-педагогічного супроводу . Модератори – Людмила Бабич, психолог КУ « Зарічненський ЦПРПП»; Оксана Полюхович, директор КУ «зарічненський ІРЦ»Спікери – Софія Ломако, консультант КУ «Зарічненський ІРЦ»; Тетяна Боричевська, консультант КУ «Зарічненський ІРЦ» Наталія Борщ, консультант КУ «Зарічненський ІРЦ» Валентина Базан, консультант КУ « Зарічненський ІРЦ» Оксана Юхневич, консультант Ку « Зарічненський ІРЦ» Впродовж заходу висвітлювались такі питання: умови надання освітніх та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП, моніторинг досягнень учнів з ООП за І семестр, надання освітніх послуг дітям з ООП практичними психологами закладів освіти з інклюзивним навчанням, знайомилися із можливостями проведення корекційно-розвиткових занять занять за допомогою онлайн рсурсів особливостями LearningApps.org, Wordwall, Jamboard, Vocaroo Childdevelop.com.ua, які сприяють зацікавленості дітей та допомагають урізноманітнювати навчання.

_______________________________________

З метою підвищення рівня професійної діяльності, фахівці (консультанти) ІРЦ впродовж 2022 року пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Рівненського обласного інституту післядипломної освіти. Адже безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду.

________________________________________________________________

У вересні фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру взяли участь в засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами закладів освіти Зарічненської ТГ та Локницької ТГ. На засіданнях обговорили питання щодо особливостей організації інклюзивного навчання, індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж) в 2022-2023 навчальному році. Відповідно до Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами було визначено напрями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в закладі освіти, враховуючи рекомендації інклюзивно-ресурсного центру, розроблено індивідуальні програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

______________________________________________________________

14 вересня 2022 року відбувся семінар – практикум для асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з теми «Роль асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання». Були обговоренні зміни щодо організації інклюзивного навчання, ознайомлені із рекомендаціями, які допоможуть у проведені дистанційного навчання, розглянуто індивідуальну програму розвитку. Організатори заходу: комунальна установа «Зарічненський інклюзивно-ресурсний центр» спільно з комунальною установою «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників».Спікери:• Полюхович Оксана Олексіївна, директор КУ «Зарічненський ІРЦ»;• Бабич Людмила Станіславівна, психолог КУ «Зарічненський ЦПРПП»• Борщ Наталія Миколаївна, фахівець-консультант КУ «Зарічненський ІРЦ».

__________________________________________________________________

Протягом вересня – листопада 2021 року директор ІРЦ спільно з фахівцями комунальної установи взяли активну участь у засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу у: ЗДО Сонечко”, ЗДО “Струмочок”, Вичівський ліцей, Річицька гімназія, Зарічненський ліцей №1 та Зарічненський ліцей №2 внесли свої пропозиції та рекомендації щодо складання індивідуальної програми розвитку, також командою супроводу були визначені подальші шляхи взаємодії для адаптації дитини в колективі та покращення її успішності. Фахівці ІРЦ надали рекомендації педагогам щодо особливостей психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП данної категорії.

На засіданнях обговорювались наступні питання:

– особливості організації роботи інклюзивних груп та класів в закладах освіти та надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

розроблення та узгодження індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання;

особливості адаптації, модифікації навчальних програм та завдань для дітей з особливими освітніми потребами.

Досягнення позитивної динаміки розвитку дітей з ООП можливе лише за умови тісної взаємодії та ефективної роботи всіх учасників команди психолого-педагогічного супроводу.

Дорогі батьки, дорогі колеги,щорічно 2 квітня на всій земній кулі об’єднаними зусиллями ми говоримо про необхідність змінювати наш світ, роблячи його більш відкритим чутливим до потреб дітей, молоді, дорослих з розладами спектру аутизму… Змінювати світ непросто і часом це здається надто великим і надто амбітним завданням – але це так важливо, адже те, наскільки особа з аутизмом зможе прожити щасливе життя, реалізувати себе в ньому, мати необхідну підтримку залежатиме від того, наскільки ми, як суспільство є відкритими і простягаємо у відповідь руку дружби, руку фахової підтримки, руку доброзичливості…Всі люди з аутизмом можуть прожити щасливе життя, якщо вони мають люблячу родину, підтримку фахівців, школу, де можуть вчитися, заняття, яке люблять. Суспільство ж повинне створити всі умови для розуміння людей з аутизмом та їхнього повноцінного життя. Люди з аутизмом мають труднощі у спілкуванні і взаємодії, але ці труднощі бувають різними. Частина з цих людей ніколи не зможе розмовляти, інші – будуть розмовляти прекрасно; частина – зможе мати вищу освіту, а хтось не зможе завершити і програми середньої школи.Вони не хворі, вони просто мають інший тип нервової системи, інший спосіб дивитися на цей світ. Але вони є такі і хочуть, щоб їх сприймали.Додатковий виклик для дітей із РАС – соціальна адаптація. Цей аспект залежить не лише від навичок спілкування самих особливих дітей, але й готовності суспільства їх прийняти. На жаль, для суспільства все ще складно зрозуміти та прийняти те, що всі люди різні. Зрозуміти, хто такі діти з РАС. Родичі ізолюють своїх дітей на майданчиках, в інших громадських місцях, коли поруч з’являється дитина, поведінка якої відрізняється від поведінки інших. Тому, давайте будемо толерантними, допомагати і підтримувати їх.

Головне – не здаватися і вірити! І це завдання не тільки для батьків аутистів, але й для всіх нас – адже цивілізованість суспільства визначається його ставленням до тих, хто потребує його опіки.Ми повинні робити якомога більше для всіх людей, які зараз живуть з аутизмом, щоб вони могли розкрити свій потенціал і вести повноцінне і щасливе життя. Вони та їхні сім’ї – наші друзі, родичі і сусіди – заслуговують на це.

30 березня 2021 року директор та фахівці ІРЦ долучилися до науково-практичної конференції на тему: “Від експертів професіоналам: сучасний погляд на принципи корекційної роботи з дітьми з РАС та ефективної взаємодії з їх родинами”. Онлайн конференція організована швейцарською фармацевтичною компанією AСINO в Україні у рамках соціального проєкту “Твій безмежний світ».

26 березня 2021 року відбулась онлайн-майстерня для фахівців у сфері інклюзії з теми “Особливості організації ігрової діяльності для швидкого й ефективного розвитку мовлення у дітей з особливими освітніми потребами”, де фахівці разом з диретором ІРЦ взяли участь в прослуховуванні.

25 березня 2021 року відбувся онлайн-семінар, де взято участь «Основні завдання, ролі та функції практичного психолога та логопеда інклюзивно-ресурсного центру в забезпеченні комплексного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» для практичних психологів та логопедів закладів освіти. У роботі семінару взяли участь: – практичний психолог інклюзивно – ресурсного центру Боричевська Тетяна Іванівна « Особливості роботи практичного психолога в ІРЦ»;- вчитель-логопед інклюзивно- ресурсного центру Ломако Софія Миколаївна « Нетрадиційні методи та прийоми роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення» . Присутні ознайомились із системами завдань, розроблених практичними психологами та вчителями-логопедами для обстеження мовлення дошкільників, які дають змогу з’ясувати рівень актуального мовленнєвого розвитку дитини, а також визначити провідні порушення у структурі виявленого відхилення та вжити відповідних заходів. Така форма роботи сприяє обміну досвідом та професійному зростанню практичних психологів та логопедів закладів освіти.

10 лютого 2021 року вчитель-реабілітолог Базан Валентина Анатоліївна, взяла участь в ХVIII обласному конкурсі-ярмарці педагогічної творчості номінація «Спеціальна освіта». Поділилась досвідом роботи: «Корекційна робота засобами лікувальної фізкультури з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату”.

4 лютого 2021 року відбулась онлайн-майстерня, де фахівці разом з директором КУ “Зарічненський ІРЦ” долучилися до роботи онлайн-майстерні з теми «Формування і розвиток самооцінки у дітей з особливими освітніми потребами».

Протягом січня директор та фахівці ІРЦ взяли участь в прослуховуванні курсу “Інклюзія та дистанційне навчання” та отримали сертифікати про участь про успішне завершення курсу, де отримали багато інформації для роботи з дітьми з ООП.

Відповідно до плану роботи комунальної установи «Зарічненський інклюзивно-ресурсний центр» на базі сектору освіти Зарічненської районної державної адміністрації 22 грудня 2020 року відбувся семінар-практикум для новопризначених асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти.

26 жовтня 2020 року на базі КУ «Зарічненський ІРЦ» було проведено майстер – клас для батьків « Дитина з особливими освітніми потребами: зрозуміти та допомогти».Із вітальним словом звернувся директор КУ «Зарічненський ІРЦ» Полюхович Оксана Олексіївна.Вчитель – логопед Ломако Софія Миколаївна ознайомила батьків з різноманітними вправами, які роблять позитивний вплив на мовленнєвий розвиток дітей « Артикуляційна гімнастика. Ігри з язичком», «Логопедичний масаж».Вчитель – реабілітолог Базан Валентина Анатоліївна у своєму виступі висвітлила питання з розвитку дрібної моторики дітей з ООП та провела практичну частину з методу СУ- Джок терапії, як один з методів стимуляції мовних зон кори головного мозку та розвитку дрібної моторики рук та пальців.Навчальний тренінг із розвитку дрібної моторики та сенсорної інтеграції провела практичний психолог Боричевська Тетяна Іванівна.

З 19 по 22 жовтня на базі РОІППО відбулися курси підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ області за програмою 《Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD》. Чотири дні інтенсивного навчання, цікавої практичної роботи, нових знань у користуванні новітніми методиками при здійсненні комплексної оцінки розвитку дитини і навіть здача іспиту із тренером Наталією Прокопчук.

30 вересня 2020 року директор та фахівці ІРЦ взяли участь в прослуховуванні онлайн-вебінару, що проводив Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, онлайн-майстерні для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів з теми “Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей з особливими освітніми потребами”.

25 вересня 2020 року районним методичним кабінетом сектору освіти Зарічненської райдержадміністрації в режимі онлайн організовано і проведено консультування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти району та Локницької ОТГ. У ході спілкування обговорено актуальні питання організації освітнього процесу у дошкільних закладах. Методисткою Омельяновою Л.В. надано рекомендації щодо особливостей планування роботи закладів у 2020-2021навчальному році, зокрема, акцентовано увагу на розробці та затвердженні освітніх програм закладів дошкільної освіти, оновленні внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідно до сучасних вимог. Разом з тим директором Зарічненського інклюзивно-ресурсного центру Полюхович О.О. було забезпечено інформування педагогів з питань організації інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту.

24.09.2020 р. директор КУ “Зарічненський ІРЦ” взяла участь у засідані дискусійної зали для директорів інклюзивно-ресурсних центрів із теми «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти: нагальні питання».

17 вересня 2020 року фахівцями КУ “Зарічненський інклюзивно-ресурсний центр” взято участь в прослуховуванні онлайн-вебінару з теми “Корекція когнітивної сфери дітей із ЗПР” який відбувся на базі Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

15 вересня 2020 року фахівцями комунальної установи «Зарічненський інклюзивно-ресурсний центр» Зарічненської районної ради Рівненської області проведено онлайн-засідання для вчителів інклюзивних класів та асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з теми «Особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в 2020-2021 н.р.».У ході онлайн-засідання обговорювались такі питання:1. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної форми навчання, індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж).2. Особливості роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти.3. Укладання індивідуальної програми розвитку.4. Психологічні особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями.5. Важливість фізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.6. Супровід дітей з особливими освітніми потребами вчителем-логопедом.З інформацією виступили: Полюхович Оксана Олексіївна, директор КУ «Зарічненський ІРЦ»; Боричевська Тетяна Іванівна та Борщ Наталія Миколаївна, практичні психологи КУ «Зарічненський ІРЦ»; Базан Валентина Анатоліївна, вчитель-реабілітолог КУ «Зарічненський ІРЦ»; Ломако Софія Миколаївна, вчитель-логопед КУ «Зарічненський ІРЦ».

3 вересня 2020 року відбувся онлайн-вебінар з теми “Психологічна допомога при адаптації до освітнього процесу в посткарантинний період” на базі РОІППО, де директор та фахівці центру взяли участь в прослуховуванні онлайн-майстерні.

11 червня 2020 року директором та фахівцями ІРЦ взято участь у онлайн-семінарі з теми “Підтримка психоемоційного стану вчителя у роботі з дітьми з ООП” (інтерактивна лекція).

Участь в прослуховуванні фахівцями ІРЦ онлайн-семінару з теми «Особливості просторових уявлень у дітей із ЗПР», який відбувся 5 червня 2020 року на базі Рівненського РЦПІО.

Фахівці КУ “Зарічненський ІРЦ взяли участ ь в прослуховуванні онлайн-майстерні, що відбулася на базі Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів та батьків, онлайн-семінар з теми «Особливості корекції деструктивних форм поведінки у дітей з ООП», який відбувся 13 травня 2020 року.

21.04.2020 року фахівці ІРЦ взяли участь в прослуховуванні вебінару “Особливості дистанційного навчання дітей з ООП” https://youtu.be/HTunncZbvko